Verdens Beste Carlsson        Om        Metode        Tilbud        Kontakt        Blogg

PRIVAT INDIVIDUELLE TIMER:

Hver konsultasjon varer vanligvis 1,5 time og koster kr 600,- (inkl. materiale).

Det er ofte hensiktsmessig og ønskelig med et lengre forløp (min 10 ganger), vi kan da avtale

en redusert pris på kr 500,- pr gang. Første time er en prøvetime og er gratis -varighet ca en time.


GRUPPER:

Jeg tar imot oppdrag fra forskjellige grupper:

kvinnegrupper

personalgrupper

flyktninger/asylsøkere i mottak

barn og ungdom les mer: Kunstterapi og barn.pdf

par og familiegrupper

mennesker med:

- spiseforstyrrelse

- rusproblematikk

  1. -uro og angst

  2. -depresjon

- traumer


KURS OG FOREDRAG:

Verdens Beste Carlsson holder kreative malekurs som er både billig og morsomt!

Følg med på hjemmesiden for oppdatert informasjon om kurstilbudene.

Tilbyr også tilpassede kurs og foredrag etter behov til privat, institusjon og bedriftsmarkedet.

Forløpene skjer i egne lokaler i Tønsberg, eller andre egnede steder etter avtale.

Prisen vil variere, avhengig av varighet og gruppens størrelse.


Kunstterapeut Tonje Gry Carlsson    Besøksadresse: St. Olavsgate 6, 3126 Tønsberg   Postadresse: Furumoveien 23 B, 3142 Vestskogen  

Tlf. 98 02 18 14   E-post: tonjecarlsson(a)gmail.com  Org.nr. 994 994 123