Verdens Beste Carlsson        Om        Metode        Tilbud        Kontakt        Blogg


                                                           I hele mitt voksenliv har jeg søkt mot å bli mer hel og i mer balanse. Denne reisen ser jeg på som et

                                                           livslangt prosjekt. Jeg tror på tanken om at jo mer på plass jeg er i meg, jo mer har jeg å gi til de rundt

                                                           meg. Mitt ønske er å være i utvikling -i meg selv og for samfunnet.

                                                          

                                                           Min bakgrunn er allmennlærer med tillegg grunnfag spesialpedagogikk. Jeg har også jobbet med barn

                                                           og unge med utviklingsforstyrrelser og voksne med psykisk utviklingshemming. Jeg har erfaring med

                                                           rusproblematikk og har ledet grupper med rusrelaterte utfordringer. Ved siden av mitt foretak,

                                                           jobber jeg for tiden med enslig mindreårige flyktning ungdommer og på en akutt psykiatrisk post.

                                                      

                                                           Jeg er utdannet Diplom Kunstterapeut ved Institutt for Kunstterapi i Danmark som er en fireårig

                                                           opplevelsesorintert psykoterapeutisk forløp som er basert på Carl Gustav Jungs analytiske psykologi.

                                                          

                                                           Jeg er dypt interessert i menneskets natur, og

                                                           fascineres av hvor unike vi hver og en er.


                                                           «We are all in this together»


                                                            Verdens Beste hilsen, Tonje :)

Kunstterapeut Tonje Gry Carlsson    Besøksadresse: St. Olavsgate 6, 3126 Tønsberg   Postadresse: Furumoveien 23 B, 3142 Vestskogen  

Tlf. 98 02 18 14   E-post: tonjecarlsson(a)gmail.com  Org.nr. 994 994 123